Pasar al contenido principal

Vida del individuo: tierra de la Gudiña (Orense)

Tipología
Artículo de revista
Título de la revista

Revista de Dialectología y Tradiciones Populares

Año
1947
Volumen
III
Número
3-4
Páginas
558-578
Sinopsis de contenido

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo antropolóxico no que se analizan diversas fases da idade do home: concepción, embarazo, parto, bautizo, puericultura, enfermidades e educación do neno, supersticións e mitos infantís e a morte. Ao longo do traballo cítase moito léxico e ditos relacionados coas diferentes áreas conceptuais.

Lengua
Área geográfica
Palabras clave
Última modificación
02/08/2019 - 14:28