Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués

Autores

Álvarez, Rosario (Coordinador)
Tipología: 
Página Web
Sinopsis de contenido: 

[Descrición tomada da páxina web do proxecto]

"O Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués é unha base de datos léxica que permite o acceso rápido e cómodo a información contida en traballos de léxico dialectal de galego, portugués de Portugal e portugués do Brasil.

Tesouro permite consultar de xeito simple a información completa contida en obras lexicográficas e dialectais que non sempre son de fácil acceso para os investigadores. A información das fontes orixinais ofrécese completa e organizada a partir de variantes, lemas, clasificación semántica e localización. A información textual compleméntase cunha representación cartográfica da distribución xeográfica das formas.

O proxecto do Tesouro iniciouse en 2009 promovido polo Instituto da Lingua Galega (USC). Na actualidade colaboran nel 20 universidades de Galicia, Brasil e Portugal.

As buscas na base poden realizarse a partir das formas léxicas (variantes ou lemas), da localización (Galicia, Portugal e Brasil) ou do campo semántico co que se asocian.

Tesouro continúa arrequentándose coa participación de todos os colaboradores. Desde 2014 a base de datos do Tesouro é accesible de maneira libre e gratuíta".

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:28