Sobre os bloques dialectais do galego: unha nova proposta

Autores

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Revista de Filología Románica
Año: 
1997
Número: 
14
Páginas: 
241-256
Sinopsis de contenido: 

ÍNDICE: INTRODUCCIÓN || GALEGO ASTURIANO E GALEGO ESTREMEÑO || GALEGO ORIENTAL E GALEGO EXTERIOR || GALEGO RAIANO OU NAVIANO-ANCARÉS || GALEGO MERIDIONAL || CONCLUSIÓNS.

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:27