Seis sainetes valverdeiros

Autores

Tipología: 
Libro
Localidad: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Edicións Positivas
Año: 
1998
Páginas: 
77
ISBN: 
84-87783-48-1
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Os sainetes van precedidos dun "Limiar" do editor (p. 11-16), no que se ofrece unha tipoloxía das falas galegas de Estremadura, un resumo dos trazos sobranceiros comúns ás tres variedades (o valverdeiro, o lagarteiro e o samartiñego) e outro das características do falar de Valverde do Fresno. Ademais, os textos van acompañados de anotacións lingüísticas.

Notas: 

Edición e notas de X.H. Costas González.

Reseñas: 

Fernández Rei, Francisco: "Sainetes valverdeiros: o «galego» dos colonos de Afonso IX, 'Rex Legionis et Gallecie'", A Trabe de Ouro, n.º 35, 1998, pp. 407-409.

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:27