Pasar al contenido principal

Portal de ditados tópicos galegos

Tipología
Página Web
Publicación

Xosé Afonso Álvarez Pérez (dir.): Portal de ditados tópicos galegos. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.es/ditados&gt;

Sinopsis de contenido

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Banco de datos que recolle xentilicios, pseudoxentilicios (alcumes) e enunciados (cantigas ou refráns) que conteñan algún topónimo ou fagan referencia aos poboadores dunha localidade galega. Na súa primeira fase, ofrece os contidos de 1212 fichas recompiladas por carteiros na década de 1970 para o 'Diccionario Geográfico Popular de España' (DGPE), emprendido polo escritor Camilo José Cela (1916-2002); porén, a idea dos autores á actualizalo periodicamente con material doutras fontes e con achegas dos propios usuarios. A parte central do portal web é a sección de busca, que permite pescudar pola localidade á que se fai referencia no ditado tópico, polo lugar en que se recolleu a información, pola tipoloxía (xentilicio, alcume, refrán, cantiga ou pseudotopónimo) ou por texto libre; a pantalla de resultados permite acceder a unha reprodución gráfica e a unha transcrición da ficha en que aparece cada ditado. Unha sección específica dá conta da historia do DGPE e reproduce materiais relacionados co proceso de elaboración, como diversas cartas cruzadas entre Cela e os carteiros que recolleron os datos ou con eruditos locais. Outro apartado permite descargar as publicacións relacionadas co proxecto, como a escolma de materiais que se publicou en 4 artigos na revista 'El Extramundi y los papeles de Iria Flavia' durante o ano 2010 [...]: "Unha aproximación ós ditados tópicos coruñeses nos materiais do 'Diccionario geográfico popular de España'"; "Unha aproximación ós ditados tópicos lugueses nos materiais do 'Diccionario geográfico popular de España'"; "Unha aproximación ós ditados tópicos ourensáns nos materiais do 'Diccionario geográfico popular de España'"; "Unha aproximación ós ditados tópicos pontevedreses nos materiais do 'Diccionario geográfico popular de España'") [X.A.P.]

Lengua
Área geográfica
Última modificación
02/08/2019 - 14:27