O galego de Asturias, León e Zamora. Situación sociolingüística

Autores

Tipología: 
Actas de congreso
Título del volumen: 
Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera (Cáceres, 1 a 3 de diciembre de 1994), vol. I
Editores del volumen: 
Carrasco González, Juan M.; Viudas Camarasa, Antonio
Localidad: 
Cáceres
Editorial: 
Universidad de Extremadura
Año: 
1996
Páginas: 
277-308
ISBN: 
84-7723-237-7
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Análise da situación do galego da "franxa oriental" centrada en catro aspectos: 1) delimitación da fronteira oriental do galego; 2) consideración do galego na lexislación autonómica de Asturias, Castela-León e Galicia; 3) problemática sociolingüística da "franxa"; 4) planificación para o ensino (preséntase a proposta do Consello da Cultura Galega e coméntanse as diferentes tendencias normativizadoras).

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:26