O contacto do português com outras línguas na Península Ibérica. Abordagens tradicionais e perspectivas inovadoras

Autores

Tipología: 
Actas de congreso
Título del volumen: 
Actas del Congreso Internacional de Historia y Cultura en la Frontera - 1er Encuentro de Lusitanistas Españoles (Cáceres, 10, 11 y 12 de noviembre de 1999), II
Editores del volumen: 
Carrasco González, Juan M.; Fernández García, Mª Jesús; Leal, Maria Luísa Trindade Madeira
Localidad: 
Cáceres
Editorial: 
Universidad de Extremadura
Año: 
2000
Páginas: 
779-796
ISBN: 
84-7723-430-2
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Préstase especial atención aos casos de contacto lingüístico que se dan nas rexións fronteirizas, é dicir, en territorios xeograficamente contiguos onde conviven dúas ou máis linguas. O contacto lingüístico nestes lugares é estudado desde diferentes puntos de vista: psicolingüístico, neurolingüístico, sociolingüístico, pero tamén lingüístico. Segundo a autora, nestes casos dánse fenómenos como as interferencias, os préstamos léxicos ou os cambios de código, resultado, ben do contacto de sistemas, ben do uso de dúas ou máis linguas. Vid. especialmente o apdo. 2 no que a autora trata, particularmente, os contactos do portugués "com o galego, com os dialectos de tipo asturo-leonês [...], com o dialecto andaluz, com modalidades diatópicas do castelhano, nomeadamente, o estremenho [...] sendo os casos máis expressivos o de Olivença, ou os antigos dialectos de tipo galego-português na Serra de Xalma" (p. 784).

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:26