Noticia de Baiona no século XIII

Autores

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Revista de Estudios Miñoranos
Año: 
2004
Número: 
4
Páginas: 
5-16
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Reproduce cinco documentos notariais referentes a Baiona escritos en galego e datados entre 1280-1296, previamente publicados por Clarinda de Azevedo Maia en História do Galego-Português. O traballo, que inclúe referencias aos topónimos e antropónimos que se achan neles, subliña -con pretensión unicamente divulgativa- o interese deses textos para coñecer a Baiona do séc. XIII.

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:26