Notas sobre o informe do Comité de Expertos do Consello de Europa: «Aplicación da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias en España»

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
A Trabe de Ouro
Año: 
2005
Número: 
63
Páginas: 
417-428
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Tras a descrición da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias, aprobada en Estrasburgo o 5 de novembro de 1992 por representantes dos Estados membros do Consello de Europa e ratificada por España o 9 de abril de 2001, analízase criticamente o informe español sobre a aplicación da dita Carta, o cal cualifica o autor como "un cúmulo de despropósitos estrados ao longo de centos de folios" (p. 134 [422]); ademais, este documento "ignora totalmente a propia existencia do galego en Castela e León", a pesar de estar recoñecido no artigo 4.2 do Estatuto de Castela e León reformado en 1999, e menciona "algo do gallego-asturiano" (p. 135 [423]), aínda que non cita o caso do galego en Estremadura, igual có doutras linguas de España como o catalán de Murcia, o éuscaro de Castela e León etc.

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:26