Juegos infantiles (Tierra de La Gudiña)

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
 Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense
Año: 
1947
Volumen: 
XVI
Número: 
1
Páginas: 
25-46
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Recolle nomes de xogos infantís e expresións relacionadas con eles: o puño puñete, o cordobán, as rebidallas, o ringuilindones, o rabexar, o cuchipé, a pita cega, o tortelliño, o palleiriño, a raiola, a alabarda / alabardiña, paso visí paso visá, a silla da reina, venirote veniría, o frío-frío, a porca, o birlo, as cabezois.

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:25