Estudio de gramática en Tui (Testemuños dunha represión lingüística)

Autores

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
A Trabe de Ouro
Año: 
1996
Número: 
27
Páginas: 
99-109
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Dá a coñecer dous documentos que se gardan no Arquivo da Catedral de Tui, relacionados coa historia do ensino en Galicia, un do ano 1543 e o outro de 1729. Os dous fan referencia aos programas de ensino da gramática que se seguían en Tui. Segundo o autor, a súa análise permite observar a represión dos hábitos lingüísticos da poboación galega.

Lengua: 
Área geográfica: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:24