El habla de Goyán

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Cuadernos de Estudios Gallegos
Año: 
1969
Volumen: 
XXIV
Número: 
72-73-74
Páginas: 
194-205
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Parroquia do concello de Tomiño (PO). O autor trata de buscar a orixe dun fenómeno dialectal (a ditongación do [é]) característico do territorio que comprende a antiga parroquia de Goián e a maior parte da de Toio. Recolle numerosos exemplos desa ditongación nas distintas posicións da palabra.

Lengua: 
Área geográfica: 
Palabras clave: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:24