Pasar al contenido principal

El habla de Goyán

Tipología
Artículo de revista
Título de la revista

Cuadernos de Estudios Gallegos

Año
1969
Volumen
XXIV
Número
72-73-74
Páginas
194-205
Sinopsis de contenido

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Parroquia do concello de Tomiño (PO). O autor trata de buscar a orixe dun fenómeno dialectal (a ditongación do [é]) característico do territorio que comprende a antiga parroquia de Goián e a maior parte da de Toio. Recolle numerosos exemplos desa ditongación nas distintas posicións da palabra.

Lengua
Área geográfica
Palabras clave
Última modificación
02/08/2019 - 14:24