Dialectología de los contactos: un ensayo metodológico

Autores

Tipología: 
Artículo de revista
Título de la revista: 
Anuario de Letras
Año: 
1988
Número: 
XXVI
Páginas: 
5-29
Sinopsis de contenido: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Partindo da actual fronteira entre Uruguai e Brasil, zona de emerxencia de dialectos de base portuguesa con forte influencia do castelán, o autor trata de buscar evidencias sobre procesos similares en descricións dialectais de principios de século sobre variedades da zona fronteiriza entre Portugal e España, centrándose no NO da Península Ibérica e estudando a fonética, a morfoloxía e o léxico.

Lengua: 
Última modificación: 
02/08/2019 - 14:23