Tesoro léxico de la frontera hispano-portuguesa. Presentación del proyecto

Typology: 
Proceedings
Type of comunication: 
Communication
Date: 
11/05/2009
Volume title: 
Al Límite: I Congreso de la SEEPLU (Facultad de Filosofía y Letras, Cáceres, 5 y 6 de noviembre de 2009)
Volume editors: 
Fernández García, M.ª Jesús; Amador Moreno, Silvia
Locality: 
Cáceres
Publisher: 
Editorial Avuelapluma
Year: 
2010
Pages: 
49-55
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Preséntase o proxecto de elaboración dun tesouro lexical da fronteira hispano-portuguesa desenvolvido no Campo Arqueológico de Mértola, como obra derivada do repertorio bibliográfico 'Língua e história na fronteira norte-sul: Bibliografia' (2007, vid.). O espazo xeográfico examinado abrangue a área fronteiriza entre España e Portugal desde Bragança ata Faro (convencionalmente, elixíronse os límites aproximados da Vía da Prata española, agás na parte sur, e a estrada portuguesa IP-2, agás nos seus extremos setentrional e meridional), incluíndo o Val do Ellas, onde se fala unha variedade lingüística que algúns investigadores aproximan ao galego. Está previsto traballar con 250 fontes bibliográficas, que se poden clasificar en catro tipos: a) dicionarios e repertorios lexicográficos; b) monografías dialectais; c) atlas lingüísticos; d) estudos etnográfico-antropolóxicos. Este tesouro ten como obxectivo examinar o fondo dialectal (isto é, excluiranse as formas pertencentes ao castelán e portugués estándar) común aos dous lados da fronteira, os castelanismos (lexicais ou fonéticos) no lado portugués da Raia e, de modo simétrico, os lusismos en España. Finalmente, explícase a metodoloxía adoptada para o exame e baleirado das obras e descríbese a estrutura deseñada para a organización dos materiais. | Índice: Introducción | Espacio geográfico | Fuentes bibliográficas | Contenido del Tesoro: el fondo léxico común de la frontera | Proceso de realización: bases de datos y algunos problemas [X.A.P.]

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:28