Próba rekonstrukcji praw głosowych języka mirandyjskiego

Autores

Belina, Michał (Author)
Typology: 
Book Chapter
Book title: 
Linguae manent. Badania diachroniczne w Polsce IV
Book editors: 
Posturzyńska-Bosko, Małgorzata; Sorbet, Piotr
Locality: 
Lublin
Publisher: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-SkĹodowskiej
Year: 
2018
Pages: 
11-22
ISBN: 
978-8322790670
Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
01/14/2020 - 23:32