Skip to main content

Os textos orais do Val do río Ellas e a súa importancia para a dialectoloxía galega e portuguesa

Tipología
Proceedings
Título del volumen

Gallæcia. Estudos de lingüística portuguesa e galega

Volume editors

Negro Romero, Marta; Álvarez, Rosario; Moscoso Mato, Eduardo (coords.)

Location
Santiago de Compostela
Editor
Universidade de Santiago de Compostela
Year
2017
Páginas
1049-1059
Synopsis

[Resumen extraído de la fuente original]

Neste texto descríbense as principais características lingüísticas comúns e senlleiras das falas de orixe galega do val do Ellas (Cáceres-Estremadura), valverdeiro, lagarteiro e mañego, e reflexiónase sobre as relacións sincrónicas e diacrónicas con outras falas galegas. No ramo, exponse un anaco dunha transcrición dun diálogo entre unha falante valverdeira e un falante mañego co fin de reflectir as diferenzas e semellanzas entre ambas as variedades. Palabras-chave Dialectoloxía, galego, valverdeiro, lagarteiro, mañego.

This text describes the main common and special linguistic features of the dialects of Galician origin in the Ellas Valley (Cáceres-Extremadura-Spain), the Valverdeiro, Lagarteiro and Mañego dialects, and reflects on the synchronic and diachronic relationships with others Galician linguistic varieties. It assesses a fragment of a transcription of a dialogue between a female Valverdeiro speaker and a male Mañego speaker in order to reflect on the differences and similarities between the two linguistic varieties. Keywords Dialectology, Galician language, Valverdeiro, Lagarteiro, Mañego.

Language
Last modified
01/12/2023 - 23:24