Notas dun modelo para o estudo dun campo léxico: o espiñazo da vaca

Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes: Innsbruck 2007. Tome II
Volume editors: 
Iliescu, Maria; Siller-Runggaldier, Heidi; Danler, Paul
Locality: 
Berlin
Publisher: 
De Gruyter
Year: 
2010
Pages: 
613-621
ISBN: 
978-3-11-023195-3
Synopsis: 

ÍNDICE: 1. Presentación do proxecto | 1.1 Estudo de designacións referentes a certas partes da anatomía e características físicas da vaca | 1.2 Proposta metodolóxica para o estudo de campos léxicos e análise de material procedente de enquisas dialectais || 2. Estrutura e material empregado | 2.1 Material primario | 2.2 Material secundario || 3. Designacións para o espiñazo da vaca | 3.1 Designacións referentes á morfoloxía. Forma alongada | 3.1.1 espiña | 3.1.2 fío | 3.1.3 raia | 3.1.4 columna | 3.2 Designacións referentes á morfoloxía. Forma curva | 3.2.1 aro | 3.2.2 Formas previsiblemente relacionadas con aro | 3.3 Designacións referentes á morfoloxía. Comparación das vértebras coas doas do rosario | 3.4 Designacións referentes á morfoloxía que inciden no carácter óseo do espiñazo | 3.5 Designacións referentes á morfoloxía. Zona que sobresae na parte superior das costas | 3.5.1 Formas do tipo cerro, cerrizo, sarrizo posiblemente relacionados con cerro (< lat. CIRRU) e con serra (< lat. SERRA) | 3.5.2 Designación que significaba en orixe <liña da parte superior de algo>, raíz cern- | 3.5.3 <brote>: gromo | 3.6 Partes próximas ó espiñazo do animal ou que o comprenden | 3.6.1 Designación habitual para o lombo do animal | 3.6.2 <Costelas>: costelas | 3.6.3 <Riñones> | 3.6.4 <Agulla>: agulla | 3.7 Nomes de apeiros e ferramentas con semellanza morfolóxica | 3.8 Outras respostas | 3.8.1 Designación habitual para el espinazo del cerdo: soá | 3.9 Formas problemáticas | 3.9.1 Posibles construcións sobre carro: carrelo, carriñouzo, carrizo, relo | 3.9.2 As crises || 4. Conclusión || Bibliografía citada   

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26