Mundartstudien zum Problem der galicisch-portugiesisch-spanischen Kontaktzone

Autores

Boller, Fred (Author)
Typology: 
Proceedings
Volume title: 
Sprache, Literatur und Kultur Galiciens. Akten des 2. gemeinsamen Kolloquiums der deutschsprachigen Lusitanistik und Katalanistik. Berlin 10.-12.9.1992; lusitanistischer Teil
Volume editors: 
Kabatek, Johannes; Schönberger, Axel
Locality: 
Frankfurt/M
Publisher: 
TFM/Domus Editoria Europaea
Year: 
1993
Pages: 
27-36
ISBN: 
3-925203-29-X
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

No extremo oeste da provincia de Zamora hai unha zona de contacto entre o galego-portugués e o castelán na que se produce unha auténtica mestura de falares. Este estudo pretende pormenorizar a variación diatópica dos tipos fonolóxicos e morfolóxicos a partir de novos materiais acústicos procedentes desta área. Logo de presentar a metodoloxía e a realización do proxecto, describe a estrutura dos datos dialectais conseguidos e a rede das isoglosas localizadas. As tres subáreas do galego exterior zamorano son: 1) Hermisende, con marcadas interferencias lusófonas; 2) Lubián, cun galego-portugués algo castelanizado; 3) Porto, caracterizado por un dialecto claramente galego. O obxectivo último do proxecto é a elaboración dun atlas rexional que permita unha análise detallada do conxunto de isoglosas do galego zamorano [Adaptación do resumo que aparece na publicación]

Language: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:26