Malinas que hai que sanar

Typology: 
Paper
Journal title: 
Diário de Trás-os-Montes
Year: 
2006
Issue: 
03 de Márcio de 2006
Synopsis: 

[Resumo extraído da fonte] 

Mirando al dicionairo Houaiss alhá ancuntramos, cumo palabras pertuesas: malina, malinado, malinar, malineza, malinidade i malino. Ls bários sentidos de las palabras nun correspónden als de las palabras mirandesas, a nun ser quanto al berbo malinar ou malignar que quier dezir agrabar-se un mal, cumo an mirandés, ousando-se tamien cun sentidos aparecidos als de las palabras mirandesas maligna i maligno. La palabra malina yá starie decumentada ne l sec. XIV cul sentido de ‘febre’, tenendo tamien l sentido de mal mui rui cumo l tife ou la trubiculose. Seia cumo fur, parece que las formas mais ousadas an pertués serien maligna, maligno i malignar. An mirandés tenemos las palabras malina (anfeçon, mal mui fuorte, cousa mala), amalinar ou malinar (anfetar-se, agrabar-se un mal ou ua ferida), amalinado (que stá malo cun malina, ou cun feitiços de star malo) La berdade ye que las palabras amalinar / amalinar-se i malino / malina tamien son palabras lheonesas i ténen eisatamente l mesmo segneficado que an mirandés (Janick le Men, Léxico del Leonés Actual, I). Para alhá dessas formas, an lheonés achamos, cul mesmo sentido, las palabras amalingar, amalingrar, amalingrarse, malingrarse. Tamien an sturiano achamos las palabras amalar, amalinar i amaliñar, cul mesmo sentido.

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
05/11/2022 - 21:21