Escrituras de vendas inmobiliarias na Baiona dos séculos XIII e XIV. Documentación das letras <ñ> e <ll>

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
Revista de Estudios Miñoranos
Year: 
2007-2009
Issue: 
7-8-9
Pages: 
49-58
Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:24