Skip to main content

As entoacións galega e portuguesa: a fronteira á luz da dialectometría e da percepción

Tipología
Book Chapter
Título del libro

Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa

Book editors

Sousa, Xulio; Negro Romero, Marta; Álvarez, Rosario

Location
Santiago de Compostela
Editor
Consello da Cultura Galega
Year
2014
Páginas
115-141
ISBN
978-84-92923-60-1
Synopsis

[Resumen extraído de la introducción del artículo]

Este estudo encádrase no marco dunha serie de investigacións realizadas no ámbito do proxecto AMPER – Atlas Multimedia Prosódico do Espazo Románico (Contini 2007: 9-21) – e debrúzase, particularmente, sobre aspectos relacionados coa variación prosódica comparada na fronteira galego-portuguesa, dando así continuidade a outros estudos realizados anteriormente (Fernández Rei / Moutinho 2006; Moutinho / Fernández Rei 2009; Moutinho et alii 2009; Fernández Rei / Moutinho 2012; Moutinho et alii 2013; Fernández Rei et alii 2013).

ÍNDICE: 1. INTRODUCIÓN || 2. DELIMITACIÓN DOS CORPORA || 3. O ESTUDO ACÚSTICO | 3.1. A fronteira do Miño (Fernández Rei / Moutinho 2006) | 3.2. As Rías Baixas galegas: variedades próximas do portugués (Moutinho / Fernández Rei 2009) | 3.3. Área prosódica galego-portuguesa (Moutinho et alii 2009) | 3.4. Outras análises acústicas || 4. O ESTUDO DIALECTOMÉTRICO | 4.1. As variedades máis próximas | 4.2. As variedades próximas e afastadas | 4.3. Conclusións da análise dialectométrica || 5. A VALIDACIÓN PERCEPTIVA | 5.1. Os tests perceptivos para os xuíces galegos | 5.2. Os tests perceptivos para os xuíces portugueses | 5.3. Conclusións xerais do estudo perceptivo || 6. OBSERVACIÓNS FINAIS || REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Notas

Relatorio presentado no Simposio ILG 2013. Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Santiago de Compostela, 28 de novembro - 3 de decembro de 2013.

Reseñas

Andrés Díaz, Ramón de, Estudis Romànics, vol. 38, 2016, pp. 509-514 (enlace a la reseña).

Domínguez Oroña, María Beatriz, Revista de Filología Románica, n.º 32 (1), 2015, pp. 174-176 (enlace a la reseña).

Language
Last modified
08/02/2019 - 14:23