El estado actual de las hablas zamoranas

Autores

Typology: 
Paper
Journal title: 
El Llumbreiru
Year: 
2006
Issue: 
4
Pages: 
1-3
Synopsis: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Breve descrición da situación actual das dúas linguas da provincia de Zamora distintas do castelán: o galego e o asturleonés, con especial atención a esta última. Respecto do galego, indícase que se mantén no extremo oeste da provincia, na Alta Sanabria, e que, malia detectarse un uso cada vez menor do mesmo, parece que os acordos entre as comunidades autónomas de Galicia e Castela-León para levar o ensino do galego ás escolas da zona permiten ser optimistas sobre o seu futuro [T.A.G.].

Language: 
Geographic area: 
Last modified: 
08/02/2019 - 14:24