Skip to main content

Caminos que l pertués nun puode açagar

Tipología
Paper
Journal title

Diário de Trás-os-Montes

Year
2005
Número
17 de Dezembre de 2005
Synopsis

[Resumo extraído da fonte] 

A las bezes hai a palabras que se méten por caminos para tan loinge de casa que acában por se perder, nunca mais se sabendo deilhas ne l sítio de adonde salírun. Muito tiempo apuis, se quijirmos buscar l camino para essas palabras tornáren a casa, solo hai un modo de las achar, que ye ir a saber deilhas al sítio adonde se quedórun apuis daqueilha purmeira caminada. Esto mesmo se dou cun ciertas palabras que hai muito tiempo benírun de l pertués pa l mirandés, nun quedando registros bastantes na lhéngua pertuesa de adonde salírun. I l modo de poder recustituir cumo haberá sido la família dessas palabras an pertués ye ir a saber deilha al mirandés. Cuido que ua dessas palabras ye ‘açagar’ que, an mirandés, quier dezir, antre outras cousas, ‘nun aporbeitar, stragar’. Cun eilha stan liados ls deribados ‘agaçador, açagadeira, açagadeiron, açago i açagar-se’, todos eilhes mui bibos na lhéngua mirandesa. Bamos, anton, a ber algues de las cuontas que esta família de palabras mos cunta. Cumo las pessonas, tamien algues palabras eimígran duas lhénguas pa las outras: hoije aqueilhas palabras son bien mirandesas, mas chegórun eiqui porque que un die ls sous antrepassados eimigrórun pa l mirandés.

Language
Geographic Area
Last modified
05/11/2022 - 21:19