abeleira

Variantes del lema

  1. Avellano.
  1. Anaco regular de terreo acoutado.