abaixo

Variantes del lema

  1. Dise do que está nun nivel inferior con respecto a algo.
  1. Dise do que está nun nivel inferior con respecto a algo.