Baiona

Artigo de revista
Título da revista: 
Revista de Estudios Miñoranos
Ano: 
2004
Área geográfica: 
Capítulo de livro
Título do livro: 
Cinguidos por unha arela común: Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero: I. Semblanza e creación. Lingua. Historia, cultura e sociedade
Ano: 
1999
Área geográfica: 
Capítulo de livro
Título do livro: 
Sobre toponimia del País Vasco norpirenaico: Observaciones en torno a la obra Toponymie Basque de Jean-Baptiste Orpustan
Ano: 
1990
Área geográfica: 
Livro
Ano: 
2010
Artigo de revista
Título da revista: 
Verba. Anuario Galego de Filoloxía
Ano: 
2010
Área geográfica: 

Páginas