Galleguismo-portuguesismo

  1. Mojón.
  1. (Carduelis carduelis) Paxaro co lombo pardo, a cara vermella, e as ás brancas cunha mancha amarela e que se caracteriza por ter un canto moi bonito.
  1. Mariposa.
  1. Mariposa.
  1. (Ortopteros) Insecto de ollos saltóns e patas longas e robustas que lle permiten dar grandes saltos para desprazarse.
  1. Cribar el trigo.
  1. Lezna.

Páginas