Trazos lingüísticos nos límites orientais da galeguidade

Autores

Tipologia: 
Atas de congresso
Título do volume: 
Actas do Simposio de Antropoloxía «Lindeiros da Galeguidade I» (O Cebreiro / A Proba de Navia / Vilafranca do Bierzo, 1990)
Editores de volume: 
González Reboredo, Xosé Manuel; Fernández de Rota, Xosé Antonio (coords.)
Localidade: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Consello da Cultura Galega
Ano: 
1991
Páginas: 
113-128
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Establece con criterios lingüísticos e extralingüísticos a fronteira oriental do galego; inclúe unha caracterización do galego oriental, especialmente o falado no occidente de Asturias, no Bierzo (LE) e na Terra das Portelas da Canda e do Padornelo (ZA). Tamén achega datos sobre a relación entre o galego común e o galego dialectal desta zona.

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:28