Topónimus d’As Ellas y rimas en lagarteiru

Tipologia: 
Livro
Localidade: 
Salamanca
Editorial: 
Gráficas Ortega
Ano: 
1994
Páginas: 
124
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Recompilación de 620 topónimos pertencentes ao concello de As Ellas, situado no noroeste da provincia de Cáceres e no que se fala o lagarteiro, variedade lingüística que algúns investigadores fan descender do galego medieval. O autor clasifícaos en dous grupos (topónimos da zona de monte e topónimos da zona de campo), ordenándoos alfabeticamente dentro de cada grupo e limitándose a tratar de explicar o seu significado (cando lle resulta transparente) a través dun glosario (p. 65-75). Inclúe tamén algunhas notas sobre a orixe do lagarteiro e unha colección de poemas do propio autor escritos nesta variedade dialectal entre 1982-1992.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:28