Topònims de frontera a la Península Ibérica: als llindars de l'ambit lingüístic gallec-portuguès i del catalá/valenciá

Tipologia: 
Capítulo de livro
Título do livro: 
Materials de toponímia, II (Mestratge de Toponímia. 1990-1991)
Localidade: 
València
Editorial: 
Comercial Denes / Universitat de València / Generalitat Valenciana
Ano: 
1995
Páginas: 
1069-1088
ISBN: 
978-84-88578-27-3
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Despois de sinalar que o galego tamén se fala fóra das fronteiras administrativas de Galicia (Asturias, León, Zamora e Cáceres) e que estas falas están totalmente desprotexidas xuridicamente, detense especialmente na deturpación da toponimia propia destas zonas e nas posibilidades de restaurala. Compara a súa situación coa das zonas de fala catalá ou valenciana non pertencentes ás comunidades autónomas de Cataluña e Valencia.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:28