Toponimia marítima e fluvial desde o Miño a Panxón: "fillo de fias a o pe de cabo de vicos mar de prajetas" e outros mil catrocentos hidrónimos

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial
Ano: 
2006
Número: 
3
Páginas: 
43-56
Sinopse do conteúdo: 

[Resumen extraído de la fuente original]

Decidímonos así a recoller a toponimia marítima e fluvial desde o Miño (parroquia de Salcidos) ate A Area das Canas (Panxón, Nigrán). Uns 60 quilómetros de costa e moitos km2 de mar que nos achegaron, polo momento, 1.400 topónimos nun trazado rectilíneo dende o esteiro do Miño a cabo Silleiro, con algúns dentes de serra que crean portos naturais, e un deseño costeiro máis diverso, na baía de Baiona, con cabos, illotes, penínsulas, illas, areais...

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:28