Tipoloxía das falas do Val do Río Ellas

Tipologia: 
Atas de congresso
Título do volume: 
Actas do XV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística, vol. 1
Editores de volume: 
Castro, Rui Vieira de; Barbosa, Pilar
Localidade: 
Braga
Editorial: 
Associação Portuguesa de Linguística
Ano: 
2000
Páginas: 
293-310
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

En primero lugar, ofrécese unha caracterización xeográfica e histórica do Val do Río Ellas (Cáceres); a continuación, preséntase unha panorámica dos primeiros estudos sobre as falas desta zona, así como dos realizados a partir da década de 1980. Nestes últimos hai propostas que as clasifican como galegas, como leonesas e como portuguesas. Por último, o autor aplícalles a estas falas a proposta de clasificación para as linguas romances deseñada por Michael Metzeltin e Otto Winkelmann ("Die Sprachen der iberischen Halbinsel und ihre Verbreitung" [1992, vid.], chegando á conclusión de que coinciden nun 81% co galego, nun 63% co asturiano e nun 60% co portugués. | Índice: 1. Situación xeográfica do Val do Ellas. Outras denominacións: Xalma, Os Tres Lugaris. Breve historia deste val | 2. Primeiros estudios | 3. Estudios recentes | 4. Métodos de clasificación tipolóxica das linguas romances.

Língua: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:28