Refraneiro de Grou (Lobios) recollido por Bieito Fernandes do Palheiro

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Cadernos de Fraseoloxía Galega
Ano: 
2008
Número: 
10
Páginas: 
241-253
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Edición dun manuscrito de Bieito Fernández Álvarez (1909-1999), datado en 1935 e titulado Refraneiro galego recollido na parroquia de Grou (Lobios) por Bieito Fernandes do Palheiro. Contén un total de 254 refráns utilizados naquela altura nesa parroquia do suroeste de Ourense, que se presentan organizados en dous grupos: a) refráns dos diferentes meses do ano; b) refráns de tema misceláneo. Segundo o editor, "[e]ste pequeno refraneiro é valioso pola data e mais pola fidelidade da recolleita, xa que algún refráns aparecen aquí por primeira e única vez e tamén porque algunhas palabras aparecen aquí por primeira vez en contexto paremiolóxico" (p. 243).

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:27