Proposta que presenta o Consello da Cultura Galega ó Ministerio de Educación e Ciencia referente á implantación do galego no ensino nas zonas galegofalantes de Asturias, León e Zamora. Foi aprobada por unanimidade no pleno celebrado en Santiago o día 5 de outubro de 1990

Tipologia: 
Atas de congresso
Título do volume: 
Actas do Simposio de Antropoloxía «Lindeiros da Galeguidade I» (O Cebreiro / A Proba de Navia / Vilafranca do Bierzo, 1990)
Editores de volume: 
González Reboredo, Xosé Manuel; Fernández de Rota, Xosé Antonio (coords.)
Localidade: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Consello da Cultura Galega
Ano: 
1991
Páginas: 
174-180
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Proposta de planificación lingüística que presenta a Ponencia de Lingua do Consello da Cultura Galega ao Ministerio de Educación e Ciencia referente á implantación do galego no ensino nas zonas galegofalantes de Asturias, León e Zamora, tendo en conta a situación social desvantaxosa que presenta nestas comunidades. Foi aprobada por unanimidade no pleno do Consello da Cultura Galega celebrado en Santiago o día 5 de outubro de 1990. Abrangue os ámbitos da Educación Infantil, a Educación Primaria e a Educación Secundaria e propugna a creación de tres comisións de normalización que velen polo cumprimento das medidas propostas: inclusión do galego como materia de ensino nun programa experimental de tres anos, incorporación das materias de Lingua e Literatura Galegas como obrigatorias aos plans de reforma do ensino etc.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:27