Os dialectos de Xalma: problemática e perspectivas de pesquisa

Autores

Tipologia: 
Atas de congresso
Título do volume: 
Actas del I Congreso sobre A Fala
Editores de volume: 
Salvador Plans, Antonio; García Oliva, M.ª Dolores; Carrasco González, Juan M. (coords.)
Localidade: 
Mérida
Editorial: 
Editora Regional de Extremadura / Gabinete de Iniciativas Transfronterizas
Ano: 
2000
Páginas: 
77-91
ISBN: 
84-7671-570-6
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo do "arcaico dialecto de tipo galego-português penetrado também por alguns leonesismos" (p. 78) que se fala no recanto noroeste da provincia de Cáceres, no extremo occidental da Serra de Xalma, centrado nas diferentes teorías histórico-filolóxicas que intentan explicar a orixe destas falas fronteirizas e as modalidades diatópicas que se poden achar en toda a rexión: os falares fronteirizos do concello de Sabugal (PT), o falar de tipo portugués de Alamedilla e o arcaico dialecto de tipo galego-portugués, impregnado dalgúns leonesismos das tres poboacións da serra de Xalma (As Ellas, San Martín de Trevello e Valverde del Fresno). Ademais, propóñense posibles liñas de investigación necesarias nesta zona: estudos descritivos sincrónicos, de tipo sociolingüístico e sociolóxico, literarios, históricos, etc.

Recensão: 

Cardoso, João Nuno P. Corrêa, Revista Portuguesa de Filologia, XXIV, 2001-2002, pp. 346-347.

Língua: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:27