Os cesteiros galegos de Mondariz e a súa fala gremial

Autores

Tipologia: 
Capítulo de livro
Título do livro: 
Homenaje a Fritz Krüger
Localidade: 
Mendoza
Editorial: 
Universidad Nacional de Cuyo
Ano: 
1954
Páginas: 
vol. II, pp. 403-435
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Despois de documentar a notable antigüidade da industria dos cestos a través de cantigas populares e de distintos elementos do discurso repetido, describe as ferramentas que emprega o cesteiro e as diferentes operacións que se realizan na fabricación dun cesto. Remata o traballo cun extenso vocabulario da xerga gremial dos cesteiros, constituído por 588 voces (p. 184-202 da ed. de 1982; p. 25-41 da ed. de 1992), que vén completar o publicado por Enrique Peinador Lines ("Vocabulario dos cesteiros de Mondariz").

Notas: 

Reeditado en Bouza-Brey Trillo, Fermín: Etnografía y folklore de Galicia, I, Vigo: Xerais, 1982, pp. 163-202, y en Os cesteiros galegos de Mondariz e a súa fala gremial, [Santiago de Compostela]: Museo do Pobo Galego, 1992, 41 p.

Recensão: 

Alatorre, A.; Alatorre, M. Frenk; e Lope Blanch, Juan M., Nueva Revista de Filología Hispánica, XII, n.º 3-4, 1958, p. 440 (enlace a la reseña).

Robe, Stanley R., Romance Philology, X, n.º 3, 1956-1957, p. 271.

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:27