O verbo: Contribución á dialectoloxía galega

Autores

Diretor: 
Constantino García
Tipologia: 
Tese
Universidade: 
Universidade de Santiago de Compostela
Ano de finalização: 
1979
Páginas: 
516 + 323 mapas
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Traballo baseado nos datos das enquisas do ALGa -realizadas polo autor xunto con Rosario Álvarez Blanco e Manuel González González- e en gravacións. É un exhaustivo estudo morfolóxico sincrónico dos constituíntes de todas as formas verbais, con comentarios respecto á súa distribución dialectal e datos sobre a súa diacronía; no segundo volume ofrécense datos xeolingüísticos, que amosan a distribución das formas rexistradas en todo o territorio galego.

Notas: 

Tese de Doutoramento.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:26