O traballo e a fala mariñeira de Redondela

Tipologia: 
Livro
Localidade: 
[Redondela]
Editorial: 
Concello de Redondela, Concellaría de Normalización Lingüística
Ano: 
2004
Páginas: 
103
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Ofrece datos sobre a evolución do sector pesqueiro no concello de Redondela, centrándose basicamente no léxico. Desde o punto de vista lingüístico, interesa a recolla de léxico relacionado co sector e o estudo etimolóxico do mesmo. No apdo. "Trazos caracterizadores máis importantes da fala de Redondela" (p. 14-30) descríbense as principais características fonéticas e morfolóxicas da fala da zona. Inclúe un "Glosario" (p. 63-75), organizado alfabeticamente, con definición do termo, o étimo e, no caso de se tratar dun peixe, marisco etc., o nome científico.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:26