O sufixo –EIRO con valor individualizador no suroeste galego

Tipologia: 
Capítulo de livro
Título do livro: 
Homenaxe ó Profesor Constantino García
Editores de livro: 
Brea, Mercedes; Fernández Rei, Francisco
Localidade: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Universidade de Santiago de Compostela
Ano: 
1991
Páginas: 
vol. 1, pp. 127-132
ISBN: 
84-7191-690-8
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estuda o uso do sufixo -eiro / -eira para designar unha unidade dentro dun conxunto (uveira «acio», vimbieiro «vimbio», pingueira «pinga»). Analízase o fenómeno nunha área galega comprendida entre a ría de Vigo e parte da Limia Baixa ourensá e nunha área portuguesa que vai desde o río Cádavo ata a fronteira política con Galicia.

Língua: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:26