Notas sobre a fala de Campobecerros

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Cadernos de Lingua
Ano: 
1995
Número: 
11
Páginas: 
103-127
Sinopse do conteúdo: 

[Resumen extraído de la introducción del artículo]

"O presente traballo ten os seguintes obxectivos: 1. Facer unha breve caracterización fonética e morfolóxica da fala de Campobecerros. 2. Contribuír á lingüística galega, en xeral, e á dialectoloxía galega, en particular. Este é un obxectivo bastante doado de alcanzar, xa que hai moi poucos estudios sobre esta zona chamada por Fernández Rei área oriental de transición2. A miña investigación baséase na metodoloxía utilizada por Fernández Rei na Dialectoloxía da Lingua Galega. Creo que un traballo deste tipo non debe, en principio, inventar unha nova metodoloxía, senón que debe apoiarse no xa feito para a partir de aí contrasta-los resultados. As miñas informacións proceden de gravacións realizadas a falantes e de enquisas persoais, así como da miña propia experiencia, pois nacín en Campobecerros e, en boa lóxica, debo falar algo que percibimos coma a mesma fala" (p. 104). 

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:26