¿Mondáriz o Mondariz?

Autores

Tipologia: 
Capítulo de livro
Título do livro: 
Películas Académicas entresacadas de una copiosa y selecta variedad
Localidade: 
A Coruña
Editorial: 
Garcibarra
Ano: 
1908
Páginas: 
205-207
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

O autor mantén que a pronuncia correcta do topónimo Mondariz (PO) é aguda e non grave, apoiándose en tres argumentos: a) as regras de acentuación do castelán para as palabras polisílabas acabadas en -iz, que prescriben unha pronuncia aguda (como en Ortiz, Ruiz, lombriz etc.); b) a existencia doutros topónimos galegos tamén acabados en -iz e agudos (Romariz, Angeriz, Guitiriz, Allariz, Sabariz, Anderiz, Brandariz, Fontefiz, Argoniz, Ontariz, Villauriz, Baldariz, Almariz, Villoriz, Vilouriz, Amariz, Vilastriz, Jabariz, Beariz, Gonroriz, Eiriz, Mouriz, Distriz, Ariz, Reiriz, Toiriz, Rairiz, Rodiz, Gerdiz, Buriz, Oriz, Meriz, Turiz, Fraiz, Boimiz, Armariz, Villaguiz, Viariz, Gomariz, Trasariz, Villafiz, Villaiz, Astariz); c) a orixe etimolóxica do topónimo que, segundo o autor, procede do nome dun monte próximo á vila (Monte de Ariz) [T.A.G.].

Notas: 

Reed.:  Riguera Montero, [José María]: "¿Mondáriz o Mondariz?", Almanaque Gallego, XVI, 1913, pp. 102-103. También en Riguera Montero, José Mª: Cuestiones filológicas resueltas, A Coruña: Garcibarra, 1916, pp. 5-8.

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:28