Léxico não registado nos dicionários galegos

Autores

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Agália
Ano: 
2002
Número: 
69-70
Páginas: 
9-42
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Extracto do vocabulario recollido na tese de doutoramento do autor [A fala dos concellos de Trasmiras e Qualedro]. Presenta voces non incluídas nos dicionarios do galego moderno. A entrega ofrece 589 vocábulos que abranguen da letra F (facar) á N (num). Para cada entrada ofrécese a caracterización gramatical, o significado, a localización xeográfica precisa e, en ocasións, o étimo e exemplos de uso.

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:25