La encomienda de S. Juan de Mourentán (Arbo)

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense
Ano: 
1949
Volume: 
XVII
Número: 
1
Páginas: 
11-38
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Estudo histórico da encomenda de San Xoán de Mourentán, que actualmente corresponde á parroquia de San Cristovo de Mourentán (Arbo, PO). Detállanse os lugares que aparecen nomeados no apeo do couto de Mourentán (a. 1663) e ofrécese unha relación dos lugares que pertencían á encomenda.

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
15/04/2021 - 21:18