La comarca natural de Viana del Bollo

Tipologia: 
Livro
Localidade: 
A Coruña
Editorial: 
Imprenta Moret
Ano: 
1967
Páginas: 
258
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Ten interese lingüístico o capítulo IV titulado "Costumes agrícolas y ganaderas" onde hai un subapdo. baixo a epígrafe "El refranero" (p. 128-130) que recolle doce refráns meteorolóxicos distribuídos de xeito que coincide cada un deles con cada mes do ano, engadíndoselle outros catro de temática variada.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:25