Inquietudes galegas da outra Galicia

Autores

Tipologia: 
Atas de congresso
Título do volume: 
Actas do Simposio de Antropoloxía «Lindeiros da Galeguidade II» (Verín / Chaves / Lubián, 1991)
Editores de volume: 
González Reboredo, Xosé Manuel; Fidalgo Santamariña, Xosé Antonio; Fernández de Rota, Xosé Antonio (coords.)
Localidade: 
[Santiago de Compostela]
Editorial: 
Consello da Cultura Galega
Ano: 
1993
Páginas: 
151-153
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

O autor expresa a súa preocupación por que se perda o galego falado na zona de Lubián (ZA) e manifesta que se mantivo nela a mesma identidade lingüística e cultural ao longo dos sécs. XIX e XX, a pesar das súas distintas adscricións administrativas (Valladolid, Ourense e Castela-León). Esta identidade está agora en perigo de desaparición se non se estuda e cultiva.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:24