El habla del valle de Verín

Autores

Diretor: 
Constantino García
Tipologia: 
Tese
Universidade: 
Universidade de Santiago
Ano de finalização: 
1976
Páginas: 
2 vols.
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Detallada monografía dialectal que ofrece a descrición fonética e fonolóxica sincrónica (p. 90-161), a descrición fonética diacrónica (p. 162-240), a descrición morfosintáctica sincrónica e diacrónica (p. 241-483) e un estudo etnográfico-lingüístico do léxico, organizado en campos conceptuais (p. 484-718).

Notas: 

Tese de Doutoramento.

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:24