El estado actual de las hablas zamoranas

Autores

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
El Llumbreiru
Ano: 
2006
Número: 
4
Páginas: 
1-3
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Breve descrición da situación actual das dúas linguas da provincia de Zamora distintas do castelán: o galego e o asturleonés, con especial atención a esta última. Respecto do galego, indícase que se mantén no extremo oeste da provincia, na Alta Sanabria, e que, malia detectarse un uso cada vez menor do mesmo, parece que os acordos entre as comunidades autónomas de Galicia e Castela-León para levar o ensino do galego ás escolas da zona permiten ser optimistas sobre o seu futuro [T.A.G.].

Língua: 
Área geográfica: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:24