El bloque central de Fernández Rei y el habla gallega del ayuntamiento de Castrelo do Val

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
Quaderni di semantica: Rivista internazionale di semantica teorica e applicata
Ano: 
2012
Volume: 
33
Número: 
1
Páginas: 
155-182
Sinopse do conteúdo: 

[Sinopsis reproducida de BILEGA]

Caracterízase dialectalmente a fala do concello de Castrelo de Val (OU) e do conxunto da comarca de Verín (OU). Analízase a isoglosa ‘-ns, -s, -is’ que o dialectólogo galego Francisco Fernández Rei propuxo nos seus estudos dialectolóxicos como definidora do bloque central Respecto desa proposta matízanse características consideradas ata o momento como definitorias da área oriental de transición. Na parte central do traballo ofrécese unha nova proposta dialectal para o galego e deféndese a circunstancia de que a fala do devandito municipio forma parte do denominado ‘verinés’ ou ‘brencellau’. Segundo o autor, esta nova achega parte dos marcadores que determinou o profesor Fernández Rei pero conta cun maior realismo ao considerar que as terminacións ‘-án’ e ‘-ns’ son variantes residuais do verinés que na actualidade veñen sendo suplantadas polas formas maioritarias do galego ‘-á’ e ‘-s’. | Índice: 1. Introducción | 2. La isoglosa -ns/-s/-is como definidora del bloque central | 3. Otras características del bloque central según Fernández Rei | 4. Las áreas lingüísticas del bloque central de Fernández Rei. Análisis y propuestas | 5. El área oriental de transición de Fernández Rei | 5.1. El territorio de Baroncelli | 5.2. Análisis de la caracterización del área oriental de transición de Fernández Rei | 5.3. Una propuesta nueva: el ‘brencellau’ o ‘verinés’ | 6. Final.

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:24