Contrabandos no "concelho mais português de Portugal"

Autores

Tipologia: 
Artigo de revista
Título da revista: 
(Con)textos. Revista d’Antropologia i Investigació Social
Ano: 
2008
Número: 
2
Páginas: 
18-35
Sinopse do conteúdo: 

[Resumen extraído de la fuente original]

Amb aquest text pretenc compartir alguns resultats i interrogants resultat d’una investigació realitzada en l’àmbit d’un doctorat sobre gestió pràctica de frontera i processos d’identificació a la raia central lusitana-espanyola. Aquest article es centra en una anàlisi dels discursos sobre el contraban recollits en dues freguesias del concelho d’Idanha-a-Nova i en el paper del contraban en la construcció d’aquest concelho com a lloc turístic. A través d’aquesta anàlisi qüestiono la idea de conflicte entre els contrabandistes i l’Estat, idea que ha orientat gran part de l’anàlisi antropològica sobre el tema en aquesta frontera i que no ha estat objecte de debat.

Com este texto pretendo partilhar alguns resultados e interrogações decorrentes de uma investigação efectuada no âmbito de um doutoramento sobre gestão prática de fronteira e processos de identificação na raia central luso-espanhola. Este artigo centra-se numa análise dos discursos sobre contrabando colhidos em duas freguesias do concelho de Idanha-a-Nova e do papel do contrabando na construção deste concelho como lugar turístico. Através desta análise interrogo a ideia de conflito entre contrabandistas e Estado, ideia que tem norteado grande parte da análise antropológica sobre o tema nesta fronteira e que não tem constituído objecto de debate.

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
02/08/2019 - 14:23