Consecuencias do contacto lingüístico entre mirandés e portugués 

Autores

Tipologia: 
Capítulo de livro
Título do livro: 
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Editores de livro: 
Dubert, Francisco; Míguez, Vítor; Sousa, Xulio
Localidade: 
Santiago de Compostela
Editorial: 
Consello da Cultura Galega
Ano: 
2020
Páginas: 
81-100
ISBN: 
978-84-17802-23-3
Sinopse do conteúdo: 

"Neste traballo imos analizar algúns fenómenos que son o resultado do contacto lingüístico entre ambas as linguas no plano fónico, léxico e morfosintáctico. Cinxirémonos a aqueles fenómenos lingüísticos que, na nosa opinión, teñen a súa xénese no contacto entre portugués e mirandés. Outro dos aspectos centrais da investigación que aquí se presenta é establecer até que punto o contacto lingüístico pode ser determinante no rumbo que toma a evolución dun idioma. Por fin, hai que ter en conta cales son as variedades de portugués que entraron en contacto co mirandés, pois a influencia do portugués estándar, comunmente denominado portugués padrão, foise intensificando ao longo do último século. Antes diso os falantes de mirandés estaban máis expostos á variedade de portugués falada na rexión transmontana" (p. 85).

Língua: 
Área geográfica: 
Palavras-chave: 
Última modificação: 
27/11/2020 - 20:40